Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 19. januar 2022

Om materiale til håndbogen, bøn for menighederne, lederkonference, fastemateriale og indberetning til Skat.

Kære menigheder

 

Håndbog

Nu er det tid til at indsende materiale til Baptisternes Håndbog 2022. Jeg vedhæfter brev fra Bente Jensen om bestilling mm.

Statistik 2021
Vedhæftet denne forsendelse er de to årlige statistikskemaer, som alle menigheder bedes udfylde og sende til Bente Jensen på beje@events.dk senest 14. februar. Husk derfor at videresende denne forsendelse til dem, der skal udfylde skemaerne. Oplysningerne i skemaerne bruges dels ved den årlige ansøgning om udlodningsmidler (tipsmidler), og dels til statistiske formål i Baptisternes Håndbog og over for BWA.

Adresseliste
Desuden skal I indsende rettelser til 2021-håndbogens adresseliste her til Sekretariatet på info@baptistkirken.dk senest 14. februar.
Nye personer på listen skal udfylde en samtykkeerklæring, gengangere fra sidste år skal ikke udfylde igen.
Erklæringerne kan enten sendes hertil med alm. post eller skannes og sendes sammen med navnene på info@baptistkirken.dk.
Husk at erklæringerne skal tilrettes til den enkelte menighed (det, der er markeret med gult) og at der er en speciel erklæring til præst og menighedsrådsformand/kontaktperson, idet de også kan findes på www.baptistkirken.dk under menighedens kontaktoplysninger.
Er der tvivlsspørgsmål vedr. erklæringerne, så ring eller skriv!

Der er altså to forskellige tidsfrister:

  1. februar: Returnering af statistikskemaer til beje@events.dk
  2. februar: Indsende rettelser til adresselisten og samtykkeerklæringer til info@baptistkirken.dk
  3. marts: Bestilling af håndbøger/ændring af antal eller modtageradresse og oplysning om telefonnr. til beje@events.dk

Bøn for menighederne i 2022

”Kære menigheder og landsorganisationer

BaptistKirken vil i 2022 hver uge i nyhedsbrevet sætte fokus på en eller to af vore menigheder samt nogle uger en landsorganisation eller vores internationale baptistfællesskab.
Hensigten er at øge kendskabet til hinanden og favne hinanden i forbøn.
Derfor vil vi bede om to-tre linjer om, hvordan det går I jeres menighed/landsorganisation lige nu, og konkret to-tre takkeemner og to-tre bedeemner, beskrevet i en enkelt sætning.
Indlægget må max. være på 900 anslag inkl. mellemrum, men gerne kortere.
Indlægget skal sendes til info@baptistkirken.dk senest tirsdagen, inden det skal bringes. Se i den vedhæftede fil hvilken onsdag vi gerne vil bringe jeres indlæg i nyhedsbrevet.
Skriv gerne jeres dato ind i en kalender, og så vil vi minde jer om at skrive en uges tid før deadline.

Torben Andersen
Generalsekretær

Lone Møller-Hansen
kommunikationsmedarbejder”

Fremtidens kirke rækker ud – Lederkonference 4.-5. februar

Husk at den udvidede tilmeldingsfrist til lederkonferencen er d. 23. januar. Derefter skal vi lave liste over deltagere og værelsesfordeling til Trinity Hotel & Konference Center.
Har I ikke fået tilmeldt jeres deltagere endnu, skal det altså gøres senest på søndag via dette link.

Fastemateriale 2022

Fastematerialet for 2022 er gået i trykken og derfor klar til bestilling.
Titlen for materialet er: En bøn for verden. Materialet indeholder både andagter med personlige vidnesbyrd og citater fra mennesker, som har betydet noget for verden. Hæfterne er beregnet på personlig andagt mellem askeonsdag og palmesøndag.
Hæfterne kan bestilles hos Vibeke Dalsgaard: vibekekd@baptist.dk. De koster kr. 20,- pr. stk. + forsendelse. Bestil gerne samlet for en menighed.
Ved bestilling – oplys antal hæfter, menighed og den person (navn, adresse og tlf.nr.) som hæfterne skal sendes til.
Når I får tilsendt hæfterne, vil vi samtidigt meddele jer det samlede beløb til indbetaling samt indbetalingsmåde.
Vi håber materialet vil bringe glæde.

Indberetning af gaver til SKAT

Husk, at i morgen d. 20. januar er det sidste frist for at indberette gaver til SKAT.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads