Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

BaptistKirkens regnskab 2016

15/03/2017

På ledelsesmødet 12. marts blev BaptistKirkens regnskab for 2016 gennemgået og underskrevet af ledelsen. Per Beck orienterer:
”Regnskabet viser et overskud på 20.000 kr. ekskl. kursreguleringer, så det er et regnskab i balance. På omkostningssiden er der alt i alt sparet ca. 80.000 kr. i forhold til budgettet, og på indtægtssiden er beløbet ca. 70.000 kr. lavere end budgetteret (ekskl. kursreguleringer).
På indtægtssiden må vi desværre konstatere, at den svage nedgang i menighedernes bidrag er fortsat, således at bidrag til basisbudgettet fra menighederne er ca. 80.000 kr. lavere end budgetteret, og bidrag til basisregnskab og projektregnskab under et er ca. 150.000 kr. lavere end i 2015. Når regnskabet alligevel balancerer skyldes dette – ud over reduktion i omkostningerne – indtægter fra Tips- og lottomidler og momsrefusion har været ca. 45.000 kr. større end budgetteret.”