Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Menigheder, der vokser

Projekt 6 - 2019

Menigheder, der vokser

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

Omdrejningspunktet for arbejdet i Burundi og Rwanda er menighederne. Vi har haft den forret at være med til at understøtte vækst og udvikling i mange menigheder i både Burundi og Rwanda. Alle menigheder har som mål at vokse og plante nye menigheder. Og de gør det! Gode og dynamiske præster og andre medarbejdere er en forudsætning for dette. I sommeren 2018 blev 25 præster, 75 evangelister og 75 ungdomsledere færdiguddannet. Derefter begyndes et nyt forløb med uddannelse af et lignende antal og efteruddannelse af underviserne på præsteskolen i Rubura.

En måde vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er ved at støtte deres kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer og især tagkonstruktionen. I byområderne, hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten. Vi har haft en god og lang tradition for at støtte kirkebyggeri, og i 2018 støttede vi således 20 kirker i Rwanda og Burundi. I Rwanda har man i 2018 oplevet en række kirkelukninger pga. manglende sanitære forhold, lydisolering og adgangsforhold. En række kirker er allerede åbnet igen, men der er stadig en del, der ikke har midler til selv at klare forbedringerne. Dem vil vi gerne hjælpe.

De senere år har repræsentanter for menighederne selv drøftet, hvor behovene var størst, og så besluttet hvilke kirker, der skulle prioriteres at få del i støtten. Vi kan se at det har betydet, at de for stort set samme midler faktisk når at bygge flere kirker, da egetbidraget er steget markant som følge af dette større ejerskab.

I 2016 startede vi et landbrugsprojekt i og omkring Rubura. Formålet med projektet er, at præsteskolen på længere sigt selv kan finansiere det meste af driften. Samtidigt uddannes lokalsamfundet i bedre og mere effektive dyrkningsmetoder. Rubura er velegnet til dette, da der er meget ubenyttet jord til rådighed, præsteskolen ligger der og der er en velfungerende menighed.

I de senere år har vi ansøgt om en række projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i Burundi. Vi og vores partnere fået bevilliget en række projekter hos danske og internationale donorer. En række af disse projekter indeholder en vis egenfinansiering. I 2019 vil vi således samle ind til 4 projekter i Burundi. Det er bl.a. det store projekt Dutabarane, sammen med andre partnere, har fået bevilliget med støtte fra TearFund Belgien.

Hvem er med i aktiviteterne, og hvad er behovet?

  • Præsteskolen i Rubura og andre uddannelser, 100.000 kr.
  • Skole- og kirkebyggeri, 60.000 kr.
  • Landbrugsprojekt i Rubura, 50.000 kr.
  • Fødevaresikkerhedsprojekter i Burundi og Rwanda, 260.000 kr.
  • Sundhedsprojekt i Dutabarane, 150.000 kr.