Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Menigheder, der vokser

Projekt 6 - 2020

Menigheder, der vokser

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

Der er vækst i Burundi! Det betyder, at der løbende føjes nye sjæle til de hastigt voksende menigheder. Det er glædeligt, og her kan vi hjælpe vores partnere. Gode og dynamiske præster og andre medarbejdere er en forudsætning for sunde menigheder. I efteråret 2019 blev 42 præster ordineret i Burundi. 28 af dem er uddannet i Rubura på præsteskolen, og de andre har gennemgået et teologisk forløb om aftenen og weekenderne henover to år, da de allerede har en akademisk uddannelse. Lige nu uddannes 30 nye præster, 75 evangelister og et lignende antal ungdomsledere. I Rwanda har man netop ordineret 12 kvindelige præster, og det er planen at uddanne endnu flere præster til et højere uddannelsesniveau, da der er kommet ny krav til præsters uddannelse fra statens side.

En måde, vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er ved at støtte deres kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer og især tagkonstruktionen. I byområderne, hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten. I Burundi har man en vision om at have en menighed i alle de større byer, og det vil vi bakke op om. I Rwanda er der stadig mange kirker, der er lukkede (ca. 60) så der arbejdes på at få disse åbnet igen, inden man laver nye menighedsplantninger. Også her kan menighederne selv kan bidrage med mange ting i byggeprocessen, men vores bidrag kan være nødvendigt før alle krav er opfyldt, og kirkerne kan åbnes igen.

Landbrugsprojektet i og omkring Rubura er kommet ind i en god driftsfase og tingene løber rundt i sig selv. Formålet med projektet er, at præsteskolen på længere sigt kan finansieres delvist herfra. Samtidigt uddannes lokalsamfundet i bedre og mere effektive dyrkningsmetoder og projektet bruges som uddannelses- og demonstrationscenter for vores øvrige landbrugsaktiviteter.

I de senere år har vi ansøgt om en række projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i Burundi. Vi og vores partnere fået bevilliget en række projekter hos danske og internationale donorer. En række af disse projekter indeholder egenfinansiering. I 2020 vil vi således samle ind til fire projekter i Burundi og Rwanda, ligesom to nye projekter er under forberedelse.

Hvem er med i aktiviteterne, og hvad er behovet?

  • Præsteskolen i Rubura og andre uddannelser, 100.000 kr.
  • Skole- og kirkebyggeri, 75.000 kr.
  • Landbrugsprojekt i Rubura, 25.000 kr.
  • Fødevaresikkerhedsprojekter i Burundi og Rwanda, 100.000 kr.