Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Menigheder, der vokser

Projekt 6 - 2018

Menigheder, der vokser

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

Omdrejningspunktet for arbejdet i Burundi og Rwanda er menighederne. Vi har haft den forret at være med til at understøtte vækst og udvikling i mange menigheder i både Burundi og Rwanda. Alle menigheder har som mål at vokse og plante nye menigheder. Og de gør det!

Gode og dynamiske præster og andre medarbejdere er en forudsætning for dette. I sommeren 2018 afsluttes et forløb med at uddanne 25 præster, 75 evangelister og 75 ungdomsledere. Derefter begyndes et nyt forløb med præsteuddannelse og opgradering af undervisernes kompetencer.

En måde vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er at støtte deres kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer og især tagkonstruktionen. I byområderne, hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten. Vi har haft en god og lang tradition for at støtte menighederne her og i 2017 støttede vi således 10 kirker. Vi vil gerne støtte tilsvarende i 2018.

I 2016 startede vi et landbrugsprojekt i og omkring Rubura. Formålet med projektet er, at præsteskolen på længere sigt selv kan finansiere det meste af driften. Samtidigt uddannes lokalsamfundet i nye, bedre og mere effektive dyrkningsmetoder. Rubura er velegnet til dette, fordi der er meget ubenyttet jord til rådighed, præsteskolen ligger der, og der er en velfungerende menighed.

I de senere år har vi hos danske og internationale donorer fået bevilget en række projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i Burundi. En del af disse projekter indeholder en vis egenfinansiering, og i 2018 vil vi således også indsamle midler til delfinansiering af projekter i Burundi. Det er bl.a. det store projekt, som Dutabarane sammen med andre partnere har fået bevilliget med støtte fra TearFund Belgien.

I 2018 regner vi med at Rotary (Han Herred) vil gennemføre et vandprojekt i Rubura, der skal sikre vand til sundhedsklinik, skoler og indbyggere. Vi har et godt samarbejde med Rotary og bidrager således til dette projekt med både mandskab og finansiering.

Hvem er med i aktiviteterne – og hvad er behovet?

  • Præsteskolen i Rubura og andre uddannelser: 100.000 kr.
  • Skole- og kirkebyggeri: 60.000 kr.
  • Landbrugsprojekt i Rubura: 165.000 kr.
  • Fødevaresikkerhedsprojekter i Burundi: 260.000 kr.
  • Vandprojekt i Rubura: 50.000 kr.
  • Sundhedsprojekt i Dutabarane: 150.000 kr.