Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 11. januar 2023

Om formandens nytårshilsen, fastemateriale og Håndbog 2023,

Kære menigheder

Formand Per Becks nytårshilsen

”Hvordan finder vi måder, hvor menigheder kan samarbejde på og tjene med det kald, vi har fået betroet?” Sådan spørger Per Beck bl.a. i sin nytårshilsen, der nu ligger på BaptistKirkens YouTube-kanal. Se den her.

Fastemateriale 2023

Årets fastemateriale er et samarbejde med Metodistkirken lavet af Aarhus-præsterne Maria Thaarup og Lasse Åbom. Titlen “havde du mig for øje” er hentet fra Salme 139 i Det gamle Testamente. Det er en salme om at være set og kendt af Gud. Fastetiden er en tid for selvransagelse. Vi ser på os selv og vores liv – og vi kan alt for nemt ende i selvbebrejdelse og skam. Men i denne faste vil vi gerne invitere dig til at se på dig og dit liv med Guds øjne. Undersøge de blikke, vi kaster på os selv og hinanden. Hvad betyder det, hvilke øjne vi ser hinanden med og hvilket blik Gud kaster på os?
Materialet er bygget op, så der er en læsning til hver dag i 40 dage. Derudover er der seks lidt længere kapitler, der introducerer ugens tema og stiller spørgsmål til refleksion – de kan bruges som oplæg til en gudstjeneste eller gruppesamtale.
Materialet bestilles på info@baptistkirken.dk senest 1. februar og vil blive sendt ud til menighederne, så det er fremme i ugerne op til fastetiden. Skriv hvilken adresse de skal sendes til og et tlf.nr. til advisering. Prisen er ikke helt fast endnu, da vi søger at få det så billigt som muligt, men vi vender tilbage med den så hurtigt som muligt.

Håndbog

Nu er det tid til at indsende materiale til Baptisternes Håndbog 2023. Jeg vedhæfter brev fra Bente Jensen om bestilling mm.

Statistik 2022
Vedhæftet denne forsendelse er de to årlige statistikskemaer, som alle menigheder bedes udfylde og sende til Bente Jensen på beje@events.dk senest 15. februar. Husk derfor at videresende denne forsendelse til dem, der skal udfylde skemaerne. Oplysningerne i skemaerne bruges dels ved den årlige ansøgning om udlodningsmidler (tipsmidler), og dels til statistiske formål i Baptisternes Håndbog og over for BWA.

Adresseliste
Desuden skal I indsende rettelser til 2022-håndbogens adresseliste her til Sekretariatet på info@baptistkirken.dk senest 15. februar. Markér venligt rettelserne!
Nye personer på listen skal udfylde en samtykkeerklæring, gengangere skal ikke udfylde igen.
Erklæringerne kan enten sendes hertil med alm. post eller skannes og sendes sammen med navnene på info@baptistkirken.dk.
Husk at erklæringerne skal tilrettes til den enkelte menighed (det, der er markeret med gult) og at der er en speciel erklæring til præst og menighedsrådsformand/kontaktperson, idet de også kan findes på www.baptistkirken.dk under menighedens kontaktoplysninger.
Er der tvivlsspørgsmål vedr. erklæringerne, så ring eller skriv!

Der er altså to forskellige tidsfrister:
15. februar: Returnering af statistikskemaer til beje@events.dk
15. februar: Indsende rettelser til adresselisten og samtykkeerklæringer til info@baptistkirken.dk
12. marts:   Bestilling af håndbøger/ændring af antal eller modtageradresse og oplysning om telefonnr. til beje@events.dk

Rettelse til ledelsens nytårshilsen

Der var desværre faldet et navn ud i ledelsens nytårshilsen, der blev udsendt i sidste uge. En ny version vedhæftes.

Læs også dagens nyhedsbrev – især de midtjyske menigheder skal være opmærksomme på visionsdagen for Himmelske Dage i Silkeborg.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads