Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 18. januar 2023

Kære menigheder

Leder- og medarbejderdage 18. og 25. marts

Fremtidens præster og menighedsledere – hvordan sikrer vi en positiv trivsel og udvikling?
Dette er tema for to lørdage i henholdsvis Vaarst Baptistkirke den 18. marts og Roskilde Baptistkirke den 25. marts. Målgruppen er menighedsråd, frivillige medarbejdere og præster i menigheder og landsorganisationer, men alle interesserede er velkommen. Programmet henvender sig både til menigheder med og uden ansat præst.
Mads Lindholm, erhvervspsykolog, sætter fokus på, hvordan man skaber et godt miljø for både frivillige og ansatte, hvordan man kan lykkes i et arbejde med mange og svære forventninger, og hvad der skal til for at gøre kirkerne til mere attraktive arbejdspladser, både for ansatte og frivillige.
Ole Lundegaard, præst i Korskirken i Herlev, taler om fremtiden – med eller uden præst og præsenterer resultatet af en undersøgelse, som han sammen med BaptistKirkens ledelse tog initiativ til. Den består af et spørgeskema, som menighederne er blevet bedt om at besvare senest med udgangen af januar, en lang række personlige interviews samt indblik i, hvad man gør i andre kirkelige sammenhænge.
Tidsrammen er kl. 10.00-15.30 med kaffe og brød fra kl. 9.30.
Tilmelding senest mandag den 13. marts via følgende links: Vaarst eller Roskilde.
Pris: 100 kr. pr. deltager.
Program og yderligere info er vedhæftet.

Årshjul

BaptistKirkens Integrationsudvalg har, for at hjælpe de nydanske menigheder med at holde styr på div. opgaver, lavet et årshjul, hvor forskellige deadlines er lagt ind. Gammeldanske menigheder kan måske også få glæde af det, så det udsendes hermed.
Det er i overmorgen d. 20. januar, at der er frist for at indberette modtagne gaver til skat, så bidragydere kan få fradrag.

Ukrainske flygtninge

Integrationsudvalget vil gerne have information om, hvor mange ukrainske flygtninge, menighederne har kontakt med. Derfor bedes I skrive til Torsten Wendel-Hansen på t.w-h@live.dk eller ringe på 2281 2113 og oplyse, hvor mange voksne (over 15 år) og hvor mange unge/børn (under 15 år) I har kontakt med.
Integrationsudvalget ønsker at vide, hvor stort omfanget er – også af hensyn til WildCard til sommerstævnet, så de kan få et indtryk af, hvor mange ansøgninger, der potentielt kan komme.

Modtagere af menighedsforsendelsen

Husk at skrive til info@baptistkirken.dk hvis der er ændringer i modtagerne af disse forsendelser i forbindelse med evt. nyvalg til poster i menigheden. Hver menighed kan få forsendelserne sendt til én hovedadresse samt til yderligere fire e-mailadresser.

 

Læs også dagens nyhedsbrev – bl.a. om nyt fra Afrika og spændende artikler på baptist.dk.

 

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads