Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 19. august 2020

Om landskonference, ledelsesvalg, BaptistKirkens organisation, status på projekter og info om dåbskort.

Kære menigheder

 

Landskonference den 7. november 2020

Som tidligere meddelt afholdes landskonferencen 2020 den 7. november kl. 10-17 (kaffe og registrering fra 9.30).
Landskonferencen afholdes på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia.
Vi har måttet ændre placeringen fra Apostolsk Kirkecenter, dels pga. praktiske forhold, dels da afstandskrav mv. gør, at vi bl.a. ikke med et normalt deltagertal kan synge sammen.
Mindegudstjenesten er udsat til LK1, 2021, så til næste sommer beder vi menighederne indberette døde og døbte for perioden sommer 2019-sommer 2021.

Forslag til behandling på Landskonferencen fra menigheder og organisationer skal være sekretariatet i hænde senest den 7. september 2020.

Valgene:
Formand vælges for en et-årig periode (frem til LK1, 2021). På valg er Per Beck, der er villig til genvalg.
2 medlemmer af ledelsen for en to-årig periode (frem til LK1, 2022). På valg er Vibeke Dalsgaard (der er villig til genvalg) og Kio Awi (der ikke ønsker genvalg).

Kandidater skal indstilles af mindst en menighed (gælder både ved nyvalg og genvalg) og skal være indsendt til Sekretariatet senest den 25. september 2020. Forud for indstilling til nyvalg skal menigheden have sikret tilsagn fra den indstillede. Ledelsen har lavet en folder om ledelsesarbejdet og deres erfaringer med at sidde i ledelsen. Den er vedhæftet og ligger også på hjemmesiden her.

BaptistKirkens organisation

Ved forskellige anledninger har vi i den seneste periode drøftet Baptistkirken i Danmarks organisation, herunder ledelsens størrelse.
Vi har samlet forskellige organisatoriske temaer med argumenter for og imod i et skema, der er vedhæftet og kan hentes her, som vi opfordrer til, at man downloader, besvarer og sender til Per.Beck@baptist.dk senest den 14. september. Vi beder på denne måde enkeltpersoner, menigheder, organisationer bidrage med input til den videre samtale ved at indsende skemaet med kommentarer/forslag.
Per Beck

Projektstatus

Ulla Holm har lavet en oversigt over indbetalinger til de forskellige projekter, vi har i 2020.
Hun skriver bl.a.: ”Denne oversigt er et forsøg på at give et overblik over, hvordan indsamlingen til vores fælles projekter skrider frem. Det er især baptist.dk og IM tema 5, der har behov for ekstra gaver for at nå årets indsamlingsmål.”

Dåbskort

Årets dåbskort bliver sendt ud i den kommende uge. Der har været efterspurgt en dåbskort-skabelon, som kan bruges til e-mails. Derfor er der lavet en Word-skabelon med årets motiv – som vi måtte undvære i år: en solnedgang fra Lindenborg fotograferet af Kurt Bøgsted.
Skabelonen indeholder den fortrykte tekst med felter, der skal udfyldes. Den udsendes pr. mail og kan også rekvireres på Sekretariatet.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads