Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 24. november 2021

Om forslagsudvalget, kollektplan 2022 og julegavekort.

Kære menigheder

Forslagsudvalget fuldtalligt

Efter seneste ledelsesmøde er forslagsudvalget nu fuldtalligt.

Med vedtagelse af ændringer i vedtægter og forretningsorden på LK2 blev det besluttet, at der nedsættes et forslagsudvalg.

Udvalgets opgaver:

  1. At kontakte kandidater forslået af menighederne og indhente tilsagn fra disse om at ville opstille til valg til ledelsen. Alle kandidater foreslået af menighederne kontaktes, og alle, der giver tilsagn, opstilles.
  2. Såfremt der herefter ikke er tilstrækkeligt mange kandidater til, at ledelsen kan bestå af seks personer og en suppleant (ud over formanden), kan forslagsudvalget supplere kandidatlisten, således at ovennævnte antal nås.
  3. Personer og organisationer kan sende forslag til udvalget, der selv afgør, om der arbejdes videre med disse forslag, hvis ikke det nødvendige antal kandidater er nået under a.

Tidsplan for arbejdet:

  1. Ledelsesmedlemmer, der kan genvælges, meddeler (senest 18. marts 2022) om man genopstiller. Ledelsesmedlemmer (formand og øvrige ledelsesmedlemmer), der genopstiller, opstilles direkte (der behøves ikke forslag fra menigheder eller fra udvalget). Ledelsen tilstræber, at meddelelse om muligt genvalg vil være meddelt menighederne i god tid inden 18. marts.
  2. Menighederne indsender forslag til kandidater til ledelsen (formand og øvrige medlemmer) til BaptistKirkens sekretariat senest april 2022. Sekretariatet videregiver forslag til forslagsudvalget.
  3. Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra foreslåede kandidater, samt – hvis der ikke er opstillet det tilstrækkelige antal kandidater – beslutter, om udvalget kan supplere kandidatlisten. Udvalget afslutter sit arbejde og giver navne på opstillede til BaptistKirkens sekretariat senest 6. juni 2022.
  4. Sekretariatet udsender materiale til LK1, herunder kandidater til valg af formand og øvrige ledelse, senest den 18. juni 2022 (en måned før Landskonferencen)

Udvalgets sammensætning:

Tre medlemmer valgt af Landskonferencen:
Tine Kragh, Vrå (valgt for tre år)
Manfred Hansen, Bethelkirken Aalborg (valgt for to år)
Lotte Holm Boeriis, Korskirken Herlev (valgt for et år)
Et medlem valgt af ledelsen:
Christian Bylund, Tølløse, der indkalder udvalget til konstituerende møde.

Kollektplan 2022

Som inspiration til de menigheder, som ikke allerede har fastlagt deres kollekter i 2022, er vedhæftet kollektplan 2022. I den er der forslag til kollekter måned for måned, både til BaptistKirkens egne projekter, og til andre formål, vi har tradition for at støtte.

Fortæl om BaptistKirkens gavekort i din menighed

Igen i år har vi valgt at lave gavekort, så man kan give en julegave til glæde og gavn. En julegave, der hjælper vores venner i Burundi, hvor behovene er mange. I år har vi valgt at fokusere på Batwa-folket, som er en marginaliseret befolkningsgruppe, der lever i stor fattigdom. Når man køber en gave, får man et gavekort på mail, som kan printes og gives til modtageren her i Danmark. Gaverne, som gives til fattige Batwa-familier, er:

Myggenet – 50 kr.
Fem høns – 250 kr.
En gris – 400 kr.
En jordlod – 1.000 kr.
Et hus – 4.500 kr. eller 2.250 kr. for et halvt hus
Fortæl i din menighed om muligheden for at købe gavekortene. Der er yderligere oplysninger på www.baptistkirken.dk/gaver, hvor man kan se en video og vælge de gaver, man vil give til glæde og gavn.

 

Læs også dagens nyhedsbrev.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads