Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 25. august 2021

Indkaldelse til LK2, regionale møder, støtte til Myanmar, ledelsesbesøg, ny løntabel, om e-Boks og besøg af Bent Hylleberg.

Kære menigheder

Indkaldelse til Landskonference 2, 2021

Baptistkirken i Danmark afholder Landskonference 2 lørdag den 30. oktober 2021.
Landskonferencen afholdes på Pejsegården i Brædstrup kl. 10.00-16.00.
Materiale til Landskonferencen udsendes forud for 30. september.

Regionale møder efteråret 2021

Dato og sted for de regionale møder er:

  • Vaarst Baptistkirke den 23. september
  • KKC / Sæsing den 7. oktober
  • Aarhus Baptistkirke kl. 10-16 den 9. oktober for migrantmenigheder
  • Korskirken / Herlev den 5. november
  • Brande Baptistkirke den 11. november

Tidsrammen er kl. 17.00-21.15 med spisepause. Menighederne opfordres til at tilmelde sig samlet til BaptistKirkens sekretariat på info@baptistkirken.dk senest 7 dage før mødets afholdelse. Vedhæftet er en plakat til lokalt brug med mulighed for at skrive navn på den person, som samler tilmeldingerne. Vedhæftet er også et program for møderne. Heraf fremgår det, at der også afsættes tid til at tale om menighedsliv og udvikling v/menighedsudvikler Jan Kornholt. Særskilt program laves til mødet i Aarhus, som også vil indeholde andre punkter.
Samtalen om ”Kernepunkter i troslivet hos baptister i Danmark” fortsætter på en temadag i Odense den 26. marts 2022 og Teologisk Forum leder hele denne samtale i samarbejde med BaptistKirkens ledelse.

Samtalen må gerne munde ud i et nyt forslag til indledning i BaptistKirkens vedtægter – også kaldet præamblen. Altså en formulering med fokus på vores trosgrundlag, både det vi deler med andre kirker og det, der er vores særkende.

Møderne slutter med anledning til at dele korte nyheder fra menigheder og kirkesamfund.

Generalsekretær Torben Andersen fortæller: ”Der har været optræk til denne vigtige samtale om vores trosgrundlag i længere tid, men aflysning af LK2 sidste efterår og mulighed for regionale møder i foråret har forsinket processen. Men nu sker det. Det er en vigtig samtale om kernepunkter i den kristne tro, både hvad vi deler med andre kristne og hvad der er særligt for os som baptister. Det må ikke bare blive en samtale om ord, men også om hvad de betyder i praksis i menighedsliv og hos den enkelte. Vi er en rummelig kirkefamilie og det vil vi fortsat være. Lad os lytte til hinanden og tale sammen i ærlighed og kærlighed – Ja, lad os sammen være ’En kirke på vej med Kristus!’”

Støtte til Myanmar

Situationen i Myanmar er stadig meget alvorlig og der er brug for hjælp både på kort og lang sigt.
Ledelsen drøftede derfor på deres møde i sidste uge forskellige muligheder for at støtte befolkningen i denne svære tid.
Ledelsen blev enige om at prøve at bidrage med hjælp på to måder. Den tidligere kollekt til nødhjælp genindføres og der arbejdes videre med at finde et mere langsigtet projekt, som kan bidrage til at afhjælpe nøden med en lidt længere horisont. Vi håber alle menigheder vil bidrage – nøden i Myanmar er stor. Kollekter kan indsættes på konto 3201 3201182417.

Besøgsrunde

Ledelsen starter nu en ny besøgsrunde, hvor alle menigheder får tilbudt et besøg inden for de næste 2-3 år. Det har været en tid, hvor vi desværre ikke har set så meget til hinanden og derfor er glæden og forventningen til alle de kommende besøg ekstra stor.
Kontakt generalsekretær Torben Andersen for en aftale om, hvornår jeres menighed ønsker et besøg.

Ny løntabel fra 1. oktober

Vedhæftet denne forsendelse er en opdateret løntabel, som er gældende fra 1. oktober 2021. Løntabellen er også sendt direkte til kassererne.

Gode råd vedr. menighedens digitale postkasse

Der har i den seneste tid været et par tilfælde, hvor menigheder har overset vigtig information, fordi de ikke jævnligt tømte deres digitale postkasse/e-Boks. Derfor kommer her et par gode råd:

Sørg for, at e-Boks er sat op til at sende besked via e-mail og evt. SMS, når der er ny post. Der kan indsættes to e-mailadresser, som begge får besked. Dette indstilles i e-Boks, vælg ”menu” og ”profil”.
Det er muligt at give flere personer adgang til menighedens e-Boks – evt. blot læseadgang. Administrator skal (i NemIDs selvbetjening) oprette dem som medarbejdere, og herefter give dem adgang til digital post.
Under alle omstændigheder er det nødvendigt at have faste aftaler om, hvem der er ansvarlig for at tømme postkassen og videresende post til rette modtagere.

Stor interesse for danske baptister og 2. verdenskrig

“Arbejdet med min nye bog om 2. verdenskrig har været en fornøjelse. Flere menigheder har haft mit besøg med foredrag og samtale om emnet.
Det har givet mig idéen til at skrive denne henvendelse til menighederne. Hvis I som menighed ønsker et foredrag, kommer jeg gerne på besøg.
Enten til en aktuel menighedsaften om baptisterne under 2. verdenskrig. Eller et foredrag i menighedens seniorgruppe eller en anden arbejdsgren.
Hvor det er muligt, giver jeg gerne mit foredrag en lokal vinkel, så det også bliver træk fra jeres egen menigheds historie, der inddrages i foredraget.
Det gælder om at få historien levendegjort, om at tage ved lære af fortiden for at få perspektiv på nutiden og fantasi til at være kirke i fremtiden.
Mit eventuelle besøg skal ikke koste menighederne noget bortset fra mine rejseudgifter. Og jeg tager selvfølgelig bogen med for at få den solgt og læst.
Kontakt mig gerne direkte for nærmere aftale.
Venlig hilsen
Bent Hylleberg
benthylleberg@outlook.dk, 5918 5195 eller 5170 1890
Se og hør evt. mere om bogen på www.danskbaptismeogtysknazisme.dk.”

Mange hilsner
Gitte Elleby

 


Downloads

Downloads