Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 20. januar 2021

Om høring om ændringer af vedtægter m.v., sommerstævnet 2021 og kassererkurser.

Kære menigheder

Høring om ændring af vedtægter for BaptistKirken, forretningsorden for landskonferencen og norm for menighedens vedtægter

Ledelsen har tidligere varslet, at der udsendes et forslag til ændringer som et ’høringsforslag’, da det ikke var muligt at samtale om forslagene på Landskonferencen i 2020. Det er vedhæftet og kan også læses her.
Ledelsen håber, at menigheder, organisationer og enkelte menighedsmedlemmer vil gennemgå forslaget og sende ’høringssvar’ senest 3. marts til Per Beck på Per.Beck@baptist.dk, 2447 7668. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Per Beck.

Sommerstævnet 2021

Der bliver heller ikke sommerstævne på Lindenborg i år. På grund af usikkerheden om situationen til sommer har de fire arrangører (BaptistKirken, Missionsforbundet, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Missionsforbundets Børn og Unge) besluttet, at det er det sikreste. I stedet opfordres til, at der laves regionale og lokale lejre, som kan tilfredsstille nogle af ønskerne om fællesskab og åndeligt input.
Generalsekretær Torben Andersen siger: ”Vi kan ikke vide, om der fortsat vil være nogle restriktioner, for eksempel et forsamlingsforbud på mere end 500 personer. Skulle det være tilfældet, vil det kunne betyde, at vi hen på forsommeren kunne blive nødt til at aflyse stævnet, uden tid til at planlægge alternative tilbud.
Andre spørgsmål, der også har haft indflydelse på beslutningen, er: Vil vi kunne garantere, at de sanitære forhold på campingpladsen og øvrige arealer vil være Corona-frie? Vil det være tilladt at udlevere mad på den måde, som vi kender fra tidligere stævner? Vil der fortsat være krav om at holde afstand? Og vil folk komme, eller vil mange være tilbageholdende med at deltage i et større arrangement i sommeren 2021? Hvad vil de økonomiske konsekvenser blive? Der er med andre ord mange spørgsmål, vi ikke kan kende svaret på, før vi når hen på sommeren.”
Læs pressemeddelelsen, som uddyber beslutningen, her.

Kassererkurser i foråret 2021

Torsten Wendel-Hansen fra Integrationsudvalget skriver:

”Kassererkurserne i foråret har tidligere været planlagt til afholdelse i marts, men grundet covid-19 har det været nødvendigt at skyde datoerne lidt. Vi håber nu at kunne afholde kurserne:

10. april i Aalborg og
8. maj i Baptistkirken i Odense

begge dage fra formentlig kl. 10-16, men nærmere herom senere. Lige nu er det vigtigt, at man får noteret datoerne.
Kurserne vil bl.a. indeholde undervisning i bogføring og opstilling af regnskab, og det vil være muligt at få konkret hjælp til at opstille sit årsregnskab.
Hvis der er emner, som deltagerne gerne vil have taget op, kan det meddeles ved tilmelding, så vil vi prøve at nå så meget som muligt.
Tilmelding kan ske allerede nu til: Torsten Wendel-Hansen: 2281 2113 eller t.w-h@live.dk – husk at angive hvilken dato man ønsker at deltage.
Kurserne er primært tiltænkt migrantmenighederne, men andre er naturligvis også velkomne.”

Husk også at læse dagens nyhedsbrev – som også omtaler en skarp kritik af planlagt lovkrav om tvangsoversættelser af prædikener og ugens bedeemner fra BWA.

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads